Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Защита на личните данни (GDPR)

На 25.05.2018г. влезе в сила новият GDPR – Общ регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета). Той значително увеличава правата на европейските граждани и съответно възлага повече задължения на организациите, които събират и обработват лични данни, като въведе и сериозни санкции. Лични данни са всяка информация, която се отнася до физическо лице и го идентифицира директно или индиректно.

За да събере всичко, от което имате нужда на едно място, нашата адвокатска кантора от Велико Търново работи в партньорство със специализиран екип в областта на GDPR, който може да изготви необходимата документация, да Ви я предостави, заедно с лесни и достъпни указания. По този начин ще избегнете сериозните санкции, предвидени в Регламента.

Close Menu