Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Подготовка и участие в преговори; Медиация

Търговските бизнес преговори обикновено предполагат предварително изготвена стратегия. Тя включва и проучване на контрагента, изготвяне на примерни оферти и проекти за бъдещи договори. За да имате гъвкавост и за да можете да реагирате на момента е възможно изготвянето на договори, оферти и документи в различни варианти, отговарящи на различни сценарии.

Консултирането преди с и присъствието на юрист по време на преговори, ще Ви даде по-голяма увереност и сигурност при тяхното водене. По този начин намалявате риска от това да бъдете подведени от провокативни и неверни правни аргументи на другата страна.

Close Menu