Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Пътно-транспортни произшествия (ПТП)

При настъпило ПТП, виновният за това водач, дължи заплащането на имуществените и неимуществените вреди на пострадалия. В случай на смърт могат да претендират вреди и наследниците на увреденото лице. Когато виновният водач на МПС има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, то обезщетение може да се търси директно от застрахователя.

Много често обаче, някои застрахователи се възползват от неопитността на пострадалите в сферата на обезщетенията, за да откажат изплащането на обезщетение по една или друга привидна причина или да предложат значително по-ниско по размер  от адекватното обезщетение. Именно, за да избегнете подобни рискове, се нуждаете от квалифицираната правна помощ още от първите дни след настъпване на произшествието. Ето защо адвокатите от нашата адвокатска кантора във Велико Търново, могат бързо и лесно да я предоставят. 

Close Menu