Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Абонаментно-текущо правно обслужване

Адвокатското дружество и нашите адвокати от Велико Търново, предлагат сключването на Договор за Абонаментно-текущо правно обслужване на физически и юридически лица, както и на държавни организации. Това е комплексно обслужване, защото включва предварително, специално изготвен и съобразен с Вашата дейност пакет от правни услуги. По този начин ще спестите разходи, защото месечната такса за предоставяне на всички услуги заедно в пакет е по-ниска, отколкото по-отделно. Спестяват се и преки и косвени разходи от назначаването на юрисконсулт. 

Предимство е, че опознавайки Вашия бизнес, виждаме особеностите на неговите правни нужди и това води по-добро и адекватно правно обслужване. При възникване на правна необходимост тази услуга спестява време и усилия от самото търсене на юрист, запознаването му с вашата дейност и тепърва изграждане на доверие. От друга страна, абонаментното правното обслужване дава възможност определени проблеми да бъдат решение още при тяхното възникване, което спестява много неудобства, бъдещи административни и съдебни разходи, предотвратява сериозни загуби за вас и дава устойчивост на бизнеса ви.

 

Close Menu