Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Изготвяне на договори и други документи

Преди да сключат договор, клиентите обикновено използват типови бланки, които попълват и после подписват. Тези бланки, обаче,  са общи и имат за цел да дадат обща представа по какъв начин изглежда определен вид договор и какви основни параметри съдържа. Те не могат да гарантират сигурност и адекватна защита на Вашите права и интереси, тъй като не са съобразени с особеностите на Вашия конкретен случай. Не са взети предвид конкретните цели, които желаете да постигнете със съответния договор или друг документ, както и особеностите на контрагентите по тях и съответната специфика на отношенията, които искате да охраните или регулирате.

Среща се и практика, при която клиентите подписват договор предварително изготвен от другата страна. Този подход крие рискове от злоупотреби и подписване на неизгодни за тях договори и клаузи, които ще бъдат принудени да изпълняват.

След като се свържете с нашите адвокати от Велико Търново, съответният специалист от екипа ни ще се запознае с особеностите вашия случай. Възможно е да Ви бъде записан час за консултация, с цел обсъждане параметрите на документа, който ще бъде изготвен. По този начин при изготвянето им, те ще бъдат съобразени в най-голяма степен с вашите интереси.

Имайте предвид, че е възможно да се снабдите или представите други документи. В този случай ще Ви бъде разяснено как можете да сторите това, или при необходимост и желание от вас да ни наемете да извършим това вместо Вас, с цел спестяване на време, усилия и предотвратяване на евентуални грешки.

Close Menu