Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Правна консултация

В адвокатското дружество работят адвокати от Велико Търново с дългогодишен опит, специализирани в различни  области от правото. След като се свържете с нас, ще Ви насочим към адвокат с опит в съответната правна област, въз основа на кратко представяне на вашия правен проблем, за да  получите най-полезният за вашия казус отговор.

Консултацията представлява разговор между адвоката и клиента. На клиента ще бъдат зададени уточняващи въпроси, за да се установи най-точно от каква правна помощ има нужда. Адвокатът ще посочи на клиента какви документи  са необходими за пълното решаване на казуса,  както и при необходимост от кои органи и инстанции може да се снабди с тях.

В случай, че в хода на разговора се установи необходимост от допълнителни  правни услуги, то консултацията включва и разяснение на това какво представляват отделните услуги и етапите на осъществяването им. По този начин ще прецените дали желаете да се възползвате от тях.

След индивидуалния разговор с Вас, ще бъде изяснено напълно от какво естество е вашият правен проблем и ние ще изградим най-добрата стратегия за решаване на вашия проблем. Така ще внесем необходимата яснота, за това как най-пълно да бъдат защитени вашите права и законни интереси.

Close Menu