Тел: 062/63 69 30; 062/62 84 43; 062/63 05 41; E-mail: kantoraminev@abv.bg

Процесуално представителство пред съдебни и административни органи

Нашите адвокати от Велико Търново осъществяват процесуално представителство, правна защита и съдействие пред съд, администрация и административни органи. Част от нашия екип са  специалисти от Велико Търново, които осъществяват процесуално представителство пред съд по граждански, наказателни и административни дела, включително във всички етапи на инстанционен контрол. 

Експертите ни ще се погрижат, организират и координират започването, движението, и завършването на различните административни процедури.

Close Menu